Menu
Your Cart

Информация за доставка

За вашите доставки използваме услугите на ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

Доставката се извършва до 2 работни дни

ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, 

че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат 

прегледани внимателно от потребителя/клиента или 

упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и 

други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. 

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или 

телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото 

и да е задължение за изпълнение на поръчката.


 

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват 

придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр 

на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът 

се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и 

връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на 

доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на 

стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението 

си да достави заявената за покупка стока.


 

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от 

клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът 

може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на 

направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.